FÒRUM / OPINIONS

Aquí és el lloc on podreu comentar tot alló que creieu que pot ser interesant, dir el que penseu d'aquesta web i fer propostes per a com millorar-la, fins a fer valoracions de les últimes activitats (per exemple, la del Taller de Coneixement de L'Entorn del Centre de Día del CSM de la Garrotxa).

 

No més hi han dos requisits:

1er.- Els comentaris que es facin no podràn ser ofensius ni atacar a ningú de cap manera.

Al tractar-se d'un Fòrum obert, no ens podem fer responsables dels comentaris ni opinions dels diferens participants, però ens reservem el dret de vetar els participants que incumpleixin aquesta norma.

 

2on.- Els comentaris hauran de tenir alguna relació directa o indirectament amb l'entorn de la Salut Mental o dels discapacitats en general.

 

NOTA: Per parlar del partit de futbol del Barça ja hi han altres Fòrums, a no ser que aquest partit s'hagi jugat en un acte organitzat per un o varis col·lectius relacionats amb el món de la Salut Mental.