V TROBADA DE RECURSOS I SERVEIS

III FORUM D·INTERCANVI D·EXPERIENCIES I BONES PRÀCTIQUES

 

El divendres 8 de febrer del 2013 es va cel·lebràr el III FORUM D·INTERCANVI D·EXPERIENCIES I BONES PRÀCTIQUES al Teatre Modern del Prat del Llobregat.

Organitzat pér AMMFEINA (SCM Catalunya) i l·Ajuntament del Prat del Llobregat i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, FesFesempleo i l·Obra Social “la Caixa”. Aquestes trobades s·inclouen dins el III Fòrum d·intecanvis d·experiències i bones pràctiques i tenen com a objectiu fer que les diferents fundacións i serveis dedicats a la inserció laboral de les personas amb una malaltia mental poguin donar a conéixe quines són les seves estraègies d·inserció i els seus prollectes en el món laboral, dins el que s·anomena el Servei Prelaboral.

En aquest Fórum van participar vint entitats entre fundacións privades i serveis prelaborals. Les xerrades es van dur a terme per torns duns uns espais anomenats “Taula de Comunicacions” amb el suport d·un Power Poits on es veia, des d'una pantalla gegant, la presentació de cada ponència, amb una durada de cinc a deu minuts.

La Comisiso Mixta en Salut Mental de les Comàrques Gironines, que va ser una de les entitats participants en l'acte, va presentar el seu prujecte “Compartint Experiències”. Són unes xerrades dirigides als alumnes de 1er, 2on d'ESO i Graus Formantius que testimonien les diferents experiencies dels usuaris de la Comisió envers les seves malaltia mental.

Cal destacar que en la seva ponència, la Comissió Mixtas va ser l'unica asociació que va parlar sobre educar, concienciar i informar a la societat en general i el jovent en particular sobre el món de les malaties mentals, la seva realitat i les persones que les pateixen. Eines que, com l'inserció laboral, sòn bàsiques per la lluita contra l'estigma.