Delta del Llobregat

2013-05-27 09:12

Aquest és un vídeo molt interessant que ha fet Mauri per denunciar el que s'està fent al Delta del Llobregat.

Moltes gràcies Mauri.

https://www.youtube.com/watch?v=mAMcKqoVK4k