Gironès i Pla de l'Estany

CENTRE DE REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL GIRONÈS I PLA DE L'ESTANY

Psg/ Canalejas nº7-8

17001 Girona

Telf 972186917

Aquest és el centre per a les persones amb malaltia mental de Girona i del Pla de l'Estany tot i que aquests últims estan a 20Km. de distancia.

Un grup d'usuaris d'aquest Centre han creat aquest blog que està molt be i amb uns continguts força interessants, val la pena fer-li una ullada.

desdelonyar.blogspot.com.es/

LLAR RESIDENCIA LA MAÇANA

Dependent del IAS La Llar Residència La Maçana és un dispositiu residencial dirigit a persones amb trastorn mental sever (TMS) que no disposen de recursos econòmics ni familiars i què necessiten de suport per a les activitats de la vida diària.

Llar Residència La Maçana

 

ABI (Associació de Biporlars Girona)

Web de l'associació molt interesant i complerta per donar suport a les persones i familiars que pateixen aquest trastorn.

abigirona.com

 


 

 

FAMILIA I SALUT MENTAL GIRONA I COMARQUES

Iniciativa de familiars de persones que patien algun trastorn mental amb la finalitat de crear una plataforma que actués per vetllar els drets d'aquests malalts i les seves famílies.

Familia i Salut Mental de Girona i Comarques

 

FUNDACIÓ DRISSA

La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

www.fundaciodrissa.com

Programa "Ens Patina l'Embrague"

Ens patina l’embrague és una de les iniciatives més importants de la Fundació Drissa. És un magazine radiofònic pensat, produït i conduït per usuaris i usuàries de la Fundació que, a més de portar un rigor informatiu i tenir uns continguts d’interès, contribueix a la sensibilització social vers la malaltia mental.

www.fundaciodrissa.com/ens-patina-lembrague/

Facebook Drissa

Aquest es el facebook de Drissa on puntualment fan ressò de les seves activitats i d'altres informacions sobre salut mental.

Facebook Drissa