Barcelonès

 

ACTIVAMENT

ActivaMent es una associació constituida, oranitzada i dirigida per i per a persones que viuen l'experiència del transtorn mental.

Accepten la col·laboració de totes les persones, amb o sense diagnóstic, que vuguin lluitar contra les injustícies que pateix el món de la salut mental. L'organitzció, direcció i presa de decisions d'ActivaMent està a càrrec d'aquells que han viscut o viuen amb un transtorn mental. A l'associació tots són iguals.

activament.org / facebook.com/ActivamentCatalunyaAssociacio / twitter.com/ActivaMent / activamente.es/blog / Las Noticias de ActivaMent

 

ADEMM

Associació ADEMM es creada i dirigida per persones afectades per trastorn mental per protegir i fomentar aquest colectiu. 

ademm-usm.cat / facebook.com/AssociacioProSalutMentalDeCatalunyaAdemm

TOC 2.0

Associació sense ànim de lucre que entre d'altres te com a finalitat informar y orientar tant a les persones que pateixen aquesta malaltia com els seus familiar, fomentar la inserció laboral, sensibilitzar i fer difusió d'aquest trastorn a l'opinió pública en general, etc,etc.

toc20.org

facebook.com/pages/Toc-20 / twitter.com/toc2_0

 

FEDERACIÓ Veus

Conjunt d'entitat creades i dirigides per persones diagnosticades amb trastorn mental.

veus.cat / facebook.com/federacioveus / twitter.com/FederacioVeus

 

ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU SARÄU

Entitat per fer més real i gaudir el lleure de les persones amb una etiqueta diagnostica dintre de tota la societat

sarau.org

facebook.com/associacio.oci.inclusiu.sarau twitter.com/associacioSARAU

 

S.M.C. (SALUT MENTAL CATALUNYA)

Salut Mental Catalunya és l’aposta de FECAFAMM i AMMFEINA per tal de fer més visible la salut mental i generar noves aliances i oportunitats que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Aquest és el projecte de Salut Mental Catalunya: contribuir que les persones amb problemes de salut mental participin dins la societat, en igualtat d’oportunitats. Perquè ningú no sigui exclòs i tothom pugui exercir els seus drets com a ciutadà. Perquè totes les persones puguin tenir aficions, amics i feina. En definitiva, perquè puguin tenir una vida plena.

S.M.C.

facebook.com/SalutMentalCatalunya / twitter.com/SalutMentalCat

 

ESPAI JOVE

Programa comunitari d’educació adreçat als joves de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona) amb la finalitat d'augmentar el nivell de coneixements sobre salut mental en la població jove, les famílies i els professionals.

A destacar la pestanya de Salut Mental amb informació molt complerta sobre diferents Trastorns Mental.

Què és, Com es presenta, Com em sento, Que puc fer, Com demanar ajuda i Bibliografia

De Ansietat, Depressió, Autolesió, Suïcidi, TDAH, Trastorn Alimentari, Trastorns Psicòtic, Esquizofrènia, Trastorn Bipolar, TLP, TOC, Abús de substàncies.

Llistat de Trastorns de Salut Mental

Aquests son els enllaços a la web, email, facebook i twiter.

espaijove.net

facebook.com/espaijovenet / twitter.com/EspaiJoveNet

 

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS

Entitat creada el 1985 al disctricte d'Horta Guinardó de Barcelona.

La missió principal de la fundació es l'inserció social i laboral de les persones amb malaltía mental.

els3turons.org facebook.com/els3turons.org twitter.com/Fundacio3Turons

Diari SM es un twitter gestionat per la fundació on entitats i persones publiquen continguts interessants sobre salut mental.

twitter.com/Fundacio3Turons/lists/di-ria-sm


Els Tres Turons

 

Fundación JOIA

La Fundació Joia és una entitat que treballa per motivar, definir i donar a conèixer les capacitats de les persones afectades per trastorns de salut mental generant oportunitats de treball dins i fora del mercat protegit.

fundaciojoia.org / facebook.com/joiafundacio / twitter.com/FundacioJoia

També porten la revista Joia Magazine salut mental.

Joia Magazine Salut Mental

 

 

RADIO NIKOSIA

Es una de les primeres emissores realitzades per persones que han sigut diagnosticades de problemes de salut mental i es pot seguir els dimecres de 4-6 de la tarde.

radionikosia.org/ facebook.com/radionikosia / twitter.com/RadioNikosia

 

AM.MA.ME.

L’Associació Amics del Malalt Mental de Santa Coloma de Gramenet (AMMAME) es una iniciativa d’un grup de familiars amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

ammamesc.es / facebook.com/ammame.santacolomagramenet


 

OBERTAMENT

Obertament és una associació que, des de desembre del 2010, lluita contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones amb algun problema de salut mental.

Aglutina els esforços de persones i entitats relacionades amb el mon de la salut mental per tirar endebant initives i projectes que canviïn les actituds i els comportaments de la població.

Ténen tres línies de treball que són Promoció de l'activisme en 1a persona, Sensibilització a Col·lectius i Denúncia de Missatges Estigmatitzants als mitjants.

www.obertament.org / facebook.com/projecte.obertament / twitter.com/noalestigma /

obertament.org/es/que-puedes-hacer-tu/blogs / Instagram obertament

Participa com a Ciberactivista d'Obertament (Blogs, Facebook, Twiter, Instgram)

CiberActiviste d'Obertament.

Nova campanya d'Obertament per afavorir converses sobre

Twitter #enprodelasalutmental

 

ASCISAM

Associació Catalana d'Infermeria de Salut Mental

Associació que vol ser un espai de trobada per aquells professionals vinculats a la Salut Mental que volen participar en la creació d’iniciatives, contribuir al desenvolupament professional ireflexionar sobre els aspectes involucrats en l'assistència, docència i recerca de la nostra disciplina.

ascisam.cat twitter.com/ASCISAM

 

FÒRUM SALUT MENTAL CATALUNYA

Engloba 22 entitats de salut mental i adiccions per a nens i adults amb la finalitat de promoure i consolidar el crecixament de les entitats

forumsalutmental.org facebook.com/pages/Forum-salut-mental twitter.com/ForumSMental